Dyżury dyrekcji oraz sekcji kierowniczej

Dyżury  kadry  kierowniczej

Zespołu  Szkół  Muzycznych

w Sosnowcu

Dyrektor mgr Dorota Grolik: 

Możliwość indywidualnego ustalenia terminów spotkań z Dyrektorem szkoły przez sekretariat szkoły.

 

 

Wicedyrektor mgr Violetta Golec:

Poniedziałek            16.30 – 17.00     

Piątek                      14.15 – 14.45

 

Wicedyrektor mgr Jolanta Jarosz:

Wtorek                       14.00 – 14.30     

Czwartek                    15.00 – 15.30

 

 

Kier. sekcji fortepianu mgr Tomasz Śliwiński :

Poniedziałek                  17.30 – 18.00      

Wtorek                           16.45 – 17.30

 

Kier. sekcji smyczkowej i gitary mgr Michał Burczyk:

Wtorek                        15.50  – 16.20     

Czwartek                     18.45 – 19.15

 

Kier. Sekcji dętych i akordeonu mgr Grzegorz Kurowski:

Wtorek                         14.30  – 15.00      

Czwartek                     15.00 – 15.30

 

Kier. sekcji  przedmiotów teoretycznych mgr Izabela Ciesielska:

Poniedziałek                14.20  – 14.50     

Czwartek                     15.50 – 16.20