Dyżury dyrekcji oraz sekcji kierowniczej

Dyżury  kadry  kierowniczej

Zespołu  Szkół  Muzycznych

w Sosnowcu

Dyrektor mgr Dorota Grolik: 

Możliwość indywidualnego ustalenia terminów spotkań z Dyrektorem szkoły przez sekretariat szkoły.

 

 

Wicedyrektor mgr Violetta Golec:

Poniedziałek            16.30 – 17.00     

Piątek                        14.15 – 14.45

 

Wicedyrektor mgr Jolanta Jarosz:

Wtorek                       14.00 – 14.30     

Czwartek                   17.15 – 17.45

 

 

Kier. sekcji fortepianu mgr Tomasz Śliwiński :

Wtorek                               14.00 – 14.30       

Czwartek                           19.05 – 19.35

 

Kier. sekcji smyczkowej i gitary dr Michał Burczyk:

Poniedziałek                     16.10  – 16.40     

Wtorek                                16.30 – 17.00

 

Kier. Sekcji dętych i akordeonu mgr Grzegorz Kurowski:

Poniedziałek                     15.45  – 16.15      

Wtorek                                14.45 – 15.15

 

Kier. sekcji  przedmiotów teoretycznych dr Dominika Kawiorska:

Poniedziałek                15.15  – 15.45     

Wtorek                          16.45 – 17.15