Jury:

dr hab. Robert Kabara – przewodniczący

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

Prof. Wiesław Kwaśny

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

dr Mariusz Patyra

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy