Rada rodziców

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Muzycznych
NIP 644-30-21-665

Numer rachunku bankowego:
Alior Bank O/ Sosnowiec
36 2490 0005 0000 4530 3283 8299

Uprzejmie informujemy, iż na portierni Zespołu Szkól Muzycznych znajduje się zeszyt do komunikacji z Radą Rodziców. Osoby zainteresowane prosimy o dokonywanie wpisów w w/w zeszycie.

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż podczas Walnego Zebrania w dniu 28.09.2022r. Rady Rodziców wybrano następujące osoby:

Przewodniczący – Joanna Jodłowska

Z-ca przewodniczącego – …

Aktualna wysokość składki na Radę Rodziców została ustalona na 50,00 zł miesięcznie

PODZIĘKOWANIA

DLA RODZICÓW  UCZNIÓW ZASPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W SOSNOWCU

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu składa serdeczne podziękowania rodzicom i opiekunom uczniów oraz Radzie Rodziców za ofiarną współpracę, życzliwość i pomoc,dzięki którym szkoła może funkcjonować według wyznaczonych celów i założeń.

Zebrane dzięki Państwa ofiarności fundusze przeznaczone są na potrzeby uczniów oraz na bieżącą działalność szkoły zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

Dziękując za okazywaną wszechstronną pomoc liczymy na dalszą ofiarność i współpracę służącą dobru całej społeczności szkolnej