Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Jana Kiepury