Get Adobe Flash playerGet Adobe Flash player

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rada Rodziców

Zespołu Szkół Muzycznych

 

NIP 644-30-21-665

 

Numer rachunku bankowego:

Bank BPH O/ Sonowiec

22 1060 0076 0000 3200 0109 0395

 

 

Uprzejmie informujemy, iż na portierni Zespołu Szkól Muzycznych znajduje się zeszyt do komunikacji z Radą Rodziców. Osoby zainteresowane prosimy o dokonywanie wpisów w w/w zeszycie.