Get Adobe Flash playerGet Adobe Flash player

SUKCES KACPRA BENDIGA

26.11.2019

W dniach 20 – 22 listopada 2019 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im. M. Karłowicza w Krakowie odbył się X Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem dla
uczniów szkół muzycznych II stopnia. Uczeń IV klasy instrumentalnej Szkoły Muzycznej
II stopnia w Sosnowcu – KACPER BENDIG – przygotowany przez mgr Aleksandrę Hyrję
zajął w nim I miejsce.
Czytanie nut głosem polega na umiejętności płynnego śpiewania a vista – tj. bez
wcześniejszego przygotowania, zagrania czy usłyszenia utworu. Sprawne czytanie nut głosem
a vista wymaga systematycznego i wieloletniego kształcenia. Umiejętności tej nie nabywa się
automatycznie przez samą naukę gry na instrumencie. Można dobrze grać, mieć bardzo dobry
słuch muzyczny, nawet słuch absolutny, a nie umieć biegle czytać ćwiczeń solfeżowych. Płynne
czytanie nut głosem jest rezultatem nie tylko kształcenia pod kierunkiem nauczyciela, ale również
własnego wysiłku ucznia – jego systematycznej pracy i jego zdolności muzycznych (słuch
melodyczny i intonacyjny, pamięć i wyobraźnia muzyczna, poczucie tonalne, poczucie rytmu
i pulsu). Niezwykle istotna jest tu także zdolność koncentracji.
Do krakowskiego Konkursu zorganizowanego pod patronatem Centrum Edukacji
Artystycznej przystąpiło w tej edycji 26 najlepszych uczniów z całej Polski. Zarówno w I, jak
i w II etapie, w którym znalazło się 12 uczestników, uczniowie musieli się zmierzyć, m.in.
z zaśpiewaniem pieśni z towarzyszeniem akompaniamentu fortepianu, z wykonaniem melodii
z jednoczesnym graniem jednego lub dwóch głosów na fortepianie, zaśpiewaniem jednego
z czterech głosów zapisanego w „starych” (bo niestosowanych w obecnej notacji muzycznej)
kluczach Chorału J.S. Bacha z jednoczesnym towarzyszeniem nagranych pozostałych głosów,
a także z wykonaniem dwugłosowego ćwiczenia rytmicznego. Wszystkie te zadania wymagają od
uczestników – poza oczywistą umiejętnością płynnego śpiewania – szeregu innych predyspozycji:
koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej (zwłaszcza przy ćwiczeniu rytmicznym –
wypowiadanym i wyklaskiwanym lub realizowanym na instrumentach perkusyjnych), sprawnej gry
na fortepianie, a wreszcie nieprzeciętnej koncentracji przy solowym występie wokalnym na dużej
scenie, co dla uczniów – w większości kształconych na co dzień w zakresie gry instrumentalnej -
jest naprawdę dużym wyzwaniem.
Do udziału w tym prestiżowym Konkursie, organizowanym w formie biennale,
przygotowują się przede wszystkim uczniowie najstarszych klas szkół muzycznych II stopnia,
którzy posiedli już sporą wiedzę z zakresu niemal wszystkich epok w historii muzyki, a więc
zdążyli już poznać najważniejsze utwory i style muzyczne. Warto podkreślić, że Kacper – laureat
ogólnopolskich konkursów z kształcenia słuchu i zasad muzyki - znajduje się dopiero w połowie
tego etapu edukacji muzycznej, a na krakowskiej imprezie był jednym z najmłodszych
uczestników. Jury Konkursu pod przewodnictwem dr Jadwigi Hodor było pod ogromnym
wrażeniem poziomu sosnowiczanina.
Kacprowi z serca gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.< wszystkie aktualności