Get Adobe Flash playerGet Adobe Flash player

KOMUNIKAT - REKRUTACJA 2020/21

29.05.2020

INFORMACJA

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W SOSNOWCU

DOTYCZĄCA

TERMINÓW ORAZ WARUNKÓW PRZEPROWADZENIA

BADANIA PRZYDATNOSCI

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM.J.KIEPURY

ORAZ EGZAMINU WSTĘPNEGO

DO SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie:

 • 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) i ogłoszenia terminu rekrutacji do szkół artystycznych na rok szkolny 2020/2021.przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod następującym adresem:

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/komunikat-ws.-rekrutacji-do-szkol-art-3231.php

 • TERMINY :

Badanie przydatności do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.J.Kiepury

- 8 i 9 czerwca 2020r.

 

Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II stopnia

- 15 i 16 czerwca 2020r.

 • W szczególnych przypadkach jest możliwe przeprowadzenie rekrutacji do PSM I st. im. J. Kiepury i SM II stopnia przy Zespole Szkół Muzycznych
  w Sosnowcu w innym terminie, do dnia 13 sierpnia 2020 r.
 • Dzień 14 sierpnia 2020 r. zostaje ustalony jako ostateczny termin ogłoszenia list osób przyjętych i nieprzyjętych do PSM I st. im. J.Kiepury i SM II stopnia przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
 • Rekrutacja odbywa się w budynku szkoły przy ul. Wawel 2 w Sosnowcu.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym instrumencie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kandydaci do PSM I i SM II st.) – zgodnie z art. 142 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – w tym roku zaświadczenie będzie trzeba dostarczyć do 1 września.

Szczegóły dotyczące rekrutacji w tym warunki przeprowadzania badania przydatności, egzaminu wstępnego oraz egzaminu kwalifikacyjnego znajdują się na stronie internetowej szkoły:  www.zsmsosnowiec.pl< wszystkie aktualności